https://www.nastrikypodvozku.cz/

        Ochranný nástřik podvozků a dutin automobilů bez                  dodávkových.

       Práce se provádějí na dvou i čtyřsloupovém zvedáku dle potřeby. Veškeré               práce provádím osobně a jiné servisní práce dle časových důvodů                             neprovádím.

       Ochranný nástřik se provádí bez rozmontování komplet podvozku.

Pracovní postup :

Tlakové mytí podvozku - aktivním čističem s proudem vody a nechá se zaschnout.

Demontáž kol, plastových krytů podběhů a krytů podvozku. Zbylá skrytá místa nečistot se po zaschnutí na celém podvozku očistí značným tlakovým vzduchem. Zakryjí se celá karoserie, brzdové díly kol, svorkovnice a jiné elektro instalace, spoje potrubí paliva a jejich filtr, hlídací prvky náklonu náprav, výfuk apod.

Zkorodovaná místa se očistí mechanicky a pak ošetří přípravkem proti korozi 2x Brunox Epoxy. Doba procesu reakce se rzí a vytvrzení trvá 12 hod. Ten odstraňuje rez na principu jeho přeměny na stabilní sloučeninu železa.

Provede se nástřik dutin a podvozku vysokotlakou technikou tzv. airless i airmix pumpe dle potřeby značkovými prostředky.

Po zaschnutí se namontují zpět zdemontované kryty podvozku a plastových nadkolí. 

Interiér a podvozek bude potřeba nechat odvětrat. 

Tato aplikace trvá asi 3-5 dní dle typu vozu a stavu koroze. Není vhodné práci uspěchat. 

Bezkontaktní dezinfekce interiéru generátorem ozonu O3  a ošetření výfuku jen na vyžádání v objednávce.
V zimním období ochranné nástřiky neprovádím.

nástřik podvozku a dutin