Ochranný nástřik podvozku a dutin automobilů

Práce se provádějí na dvou i čtyřsloupovém zvedáku dle potřeby. Veškeré práce provádím osobně a jiné servisní práce dle časových důvodů neprovádím

Pracovní postup :

1.Tlakové mytí podvozku

2. Zbylá skrytá místa nečistot se po zaschnutí na celém podvozku očistí značným tlakovým vzduchem.

3. Zkorodovaná místa se očistí mechanicky a pak ošetří přípravkem proti korozi 

Brunox  Epoxy. Doba procesu reakce se rzí a vytvrzení 12 hod.

4. Provede se nástřik dutin a podvozku vysokotlakou technikou tzv. airless i airmix pumpe dle potřeby.

5. Po zaschnutí barvy se provede zpětná montáž všech plastových krytů podvozku a plastových nadkolí .

Interiér a podvozek bude potřeba nechat odvětrat.

Tato procedura trvá asi 3-4 dny. Dle mytí dopředu.  Není vhodné práci uspěchat. Nepočítá se den přistavení vozu odpoledne.

Bezkontaktní dezinfekce interiéru generátorem ozonu O3 a ošetření výfuku jen na vyžádání v objednávce.

V zimním období ochranné nástřiky neprovádím.