Ochranný nástřik podvozku a dutin automobilů

       Práce se provádějí na dvou i čtyřsloupovém zvedáku dle potřeby. Veškeré       práce provádím osobně a jiné servisní práce dle časových důvodů neprovádím

Pracovní postup :

Tlakové mytí podvozku - aktivním čističem s proudem vody a nechá se zaschnout.

Demontáž kol, plastových krytů podběhů a podvozku.

Zbylá skrytá místa nečistot se po zaschnutí na celém podvozku očistí značným tlakovým vzduchem. Zakryjí se brzdové díly kol, svorkovnice a jiné elektro instalace, výfuk.

Zkorodovaná místa se očistí mechanicky a pak ošetří přípravkem proti korozi Brunox Epoxy. Doba procesu reakce se rzí a vytvrzení 12 hod.

Provede se nástřik dutin a podvozku vysokotlakou technikou tzv. airless i airmix pumpe dle potřeby. Nástřiky provádím značkovými přípravky Würth, Valvoline a Bilt Hamber Dynax.

Po zaschnutí se namontují zpět kryty podvozku a plastových nadkolí. 

Interiér a podvozek bude potřeba nechat odvětrat.

Tato procedura trvá asi 3-4 dny. Není vhodné práci uspěchat. Nepočítá se den přistavení vozu odpoledne.

Bezkontaktní dezinfekce interiéru generátorem ozonu O3 a ošetření výfuku jen na vyžádání v objednávce.
V zimním období ochranné nástřiky neprovádím.