Objednávky na rok 2021 jsou již obsazeny i s náhradními žadateli. Volné termíny jsou nyní jen na říjen 2022.

Práce provádím osobně bez výpomoci.

Používám materiál :

Firmy Würth, Inchroma, Baril, Bilt Hamber a Valvoline, kteří jsou mými dlouhodobými dodavateli přípravků a tak zajišťují perfektní ochranu proti korozi.

 Vždy aplikuji pro důležité odrezivění osvědčený přípravek Brunox Epoxy.

Práce se provádějí na dvou i čtyřsloupovém zvedáku dle potřeby. Veškeré práce provádím osobně a jiné servisní práce dle časových důvodů neprovádím.

Pracovní postup :

1. Tlakové mytí podvozku

2. Zbylá skrytá místa nečistot se po zaschnutí na celém podvozku očistí značným tlakovým vzduchem.

3. Zkorodovaná místa se očistí mechanicky a pak ošetří přípravkem proti korozi tzv. INHIBITORY KONVERTORY RZI. Pro konzervační práce proti rzi používám osvědčený přípravek na rez Brunox Epoxy. Neobsahuje těžké kovy a anorganické kyseliny jako kyselinu fosforečnou v levných odrezovačích, která vám pak konečný ochranný nástřik naleptá a vytvoří tak skrytou korozi. Brunox Epoxy se používá i na vnější lak karoserie.

4. Provede se nástřik dutin a podvozku vysokotlakou technikou tzv. airless i airmix pumpe dle potřeby.

5. Po zaschnutí barvy se provede zpětná montáž všech plastových krytů podvozku a plastových nadkolí .

Interiér a podvozek bude potřeba nechat odvětrat.

Tato procedura trvá asi 3-4 dny. Dle koroze. Není vhodné práci uspěchat. Nepočítá se den přistavení vozu odpoledne.

Bezkontaktní dezinfekce interiéru generátorem ozonu O3 a ošetření výfuku jen na vyžádání.

V zimním období ochranné nástřiky neprovádím.